28 juni 2018

Onze werkwijze…

Herken je je in deze problemen? creScom is gespecialiseerd in het helpen ontdekken van talenten, drijfveren, gedragsvoorkeuren en vaardigheden. We doen dat altijd in de vorm van een partnership; samen dus! Vandaar de hoofdletter S in onze naam. Inzicht in elkaar, jezelf én drijfveren vormen de basis om te groeien naar jouw eigen unieke waarde.

Onze aanpak is eenvoudig, praktisch  en doeltreffend. De trainers doen trajecten samen (ook omdat beiden trainingsacteur zijn), maar ook individueel, afhankelijk van doelstelling en groepsgrootte. 

‘Foto’moment:

 • We beginnen met een zorgvuldige intake, waarbij we de huidige situatie inventariseren en vastleggen.
 • Samen bepalen we welke doelen we willen halen en hoe we dat het best kunnen bereiken.

Succesvoorwaarden:

 • Voor het slagen is (volledig) commitment van betrokkenen nodig. En dus ook van eventuele leidinggevende(n).
 • De wil om te bewegen én te groeien is nodig en in gesprekken met de medewerkers ‘meten’ we de mate van (zelf)reflectie en motivatie.
 • Veiligheid: iedereen  moet zich vrij voelen om zich kwetsbaar op te stellen, zonder angst voor ‘afrekening’.
 • Er is voldoende theoretische kennis aanwezig. Natuurlijk kan creScom helpen om deze kennis te verkrijgen.

Actie:

 • Wij geloven in de kracht van ‘ervaringsleren’: weinig theorie en veel (zelf) doen, oefenen en zo zelf ontdekken wat voor jou goed werkt.
 • We gebruiken metaforen en creatieve werkvormen met veel impact; fysieke beweging, GPS routes, (trainings)acteren, kookworkshops, muziek, schilderen, outdoor, groepsopdrachten. De reflectie op het eigen gedrag en dat van anderen geeft de belangrijke inzichten en vormt de basis voor groei.

Continuïteit:

 • Goede borging zorgt voor blijvende beweging, goed resultaat en houdt de zaag scherp.
 • Iedereen neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling (afspraken maken).
 • Met de inzet van  ambassadeurs binnen de groep, zal de wil om te groeien en doelen te bereiken toenemen en blijvend zijn.

‘Foto’moment:

 • De situatie ná het traject vaststellen en vergelijken met het fotomoment aan het begin én met de gewenste resultaten.
 • Evaluatie: vaststelling van het effect van het traject en eventueel suggesties voor  verdere verbetering.

 

Klik op onze ‘toolkit’ voor enkele concrete voorbeelden.